Läs Bibeln! Idag lyssnade jag till två föredrag om Luther. Han levde Skriften. Det levande Ordet. Två uppmaningar: bilda samtalsgrupper i din lokala församling, där ni läser Bibeln tillsammans .ekumeniskt sammansatta samtalsgrupper som läser Bibeln tillsammans, både lekmän och pastorer och präster. Släpp Skriften!

2017/01/26
Annonser

Frikyrkans framtid?En del siar om dess utgång. Parentesen är slut, nu gäller det luta sig mot ”den stora traditionen”, sägs det.Stämmer detta? Eller handlar det om några personers uppbrott ur sin egen miljö?I en tid av stora förändringar är det begripligt att många söker något man tror kan ge trygghet, stabilitet.En frikyrklig identitet, vad är det?Frihet från staten, gestalta en personlig form av kristendom ”underifrån”, inte allierad med makten. Att närma sig mer källan, de första kristna, urkyrkan,nya testamentet. Sökandet pågår.Om jag räknar även med Pingströrelsen , så blir jakten efter identitet ytterst angelägen.Det föds en bön i mitt innersta djup:Gud visa oss vägen!Det är korsets väg, utblottelsens väg. I vår egen tom kanGuds Ande fylla oss. Utifrån den erfarenheten, parad med djup förankring i Guds Ord,växer bilder fram, i bön, samtal med andra som även söker Guds Ord, Anden, gemenskapen.Guds församling , kallad kyrkan idag, kan inte dö. Former kommer och går.Jag ber om apostolisk skönhet, kraft och lära mitt i en bräcklig gemenskap.En kyrka utan mänsklig makt, men väpnad me Jesu sinne, fylld av Den Helige Anden. som är kraft , vishet och kärlek.

2016/04/30

Frikyrkans historia är viktig. Den handlar om kamp, identitet och mod.En personlig form av kristen tro i en miljö där sakramentsutövning och religiöst tvång var i högsätet. Sen kom Pingstväckelsen som en ny slags ”frihetsrörelse”, genom Andens förvandlande kraft för individer och församlingar. Detta är bara några drag, i all hast. Allt har två sidor. Men idag våndas en del som växt upp i den verkligheten. Ser längtansfullt åt andra håll. Innan du fattar några beslut, ta reda på, korrekt, ordentligt, vilka som är dina rötter.

2016/04/29

Tre ”platser” för bön. Först inför ett altare i himlen. Betonar sambandet mellan de heligas böner och Guds handlande på jorden. Upp.8:3-5. Ett globalt perspektiv, som vidgar vår horisont, eggar vår bön och ger vila åt vår tillit, när vi bär fram världens nöd inför Gud. Den andra ”platsen” är församlingen på jorden i samarbete med Den helige Ande. Apg. 4:31, 13:1ff etc.Gemensam bön ger styrka, uppmuntrar vår tro och ger uthållighet. Den tredje ”platsen” är kammaren.Den personliga bönen, som ingen ser, inte vet om. Endast Fadern. Den fördolda bönen är innerlighetens svar på frestelsen att visa upp sig,glänsa i bön inför människor. Där gråter vi, suckar, klagar, jublar och är stilla och tysta inför Fadern. Matt.6:6. Alla ”platserna ” behövs.

2016/02/13

Tre ”platser” för bön. Först inför ett altare i himlen. Betonar sambandet mellan de heligas böner och Guds handlande på jorden. Upp.8:3-5. Ett globalt perspektiv, som vidgar vår horisont, eggar vår bön och ger vila åt vår tillit, när vi bär fram världens nöd inför Gud. Den andra ”platsen” är församlingen på jorden i samarbete med Den helige Ande. Apg. 4:31, 13:1ff etc.Gemensam bön ger styrka, uppmuntrar vår tro och ger uthållighet. Den tredje ”platsen” är kammaren.Den personliga bönen, som ingen ser, inte vet om. Endast Fadern. Den fördolda bönen är innerlighetens svar på frestelsen att visa upp sig,glänsa i bön inför människor. Där gråter vi, suckar, klagar, jublar och är stilla och tysta inför Fadern. Matt.6:6. Alla ”platserna ” behövs.

2016/02/13

2016/02/13


Be som du kan, inte som du inte kan. En utgångspunkt och en god fortsättning. Bönens grammatik lärs in via hjärtat in i gemenskap med Jesus genom Anden, i Faderns eget hjärta. Bönen signatur heter ingenting enl. Matt5:3, Luk.11:6, Rom.8:26f.Vi avskyr svaghet och beroende. i Guds värld öppnar vår brist för Guds fullhet.Alltså: livet gör os ibland “tomma”. Ibland verkar det som Gud tillåter eller är verksam i detta. Avsikt: vi kan få ta emot Guds fullhet, för att dela med oss till andra. Det är “utblottelsens” väg , “tomhetens väg”. Där börjar bönens skola in i Guds fullhet.

2016/02/13

Besök inlägget om du vill veta mer.

Källa: Be som du kan, inte som du inte kan. En utgångspunkt och en god fortsättning. Bönens grammatik lärs in via hjärtat in i gemenskap med Jesus genom Anden, i Faderns eget hjärta. Bönen signatur heter ingenting enl. Matt5:3, Luk.11:6, Rom.8:26f.Vi avskyr svaghet och beroende. i Guds värld öppnar vår brist för Guds fullhet.Alltså: livet gör os ibland “tomma”. Ibland verkar det som Gud tillåter eller är verksam i detta. Avsikt: vi kan få ta emot Guds fullhet, för att dela med oss till andra. Det är “utblottelsens” väg , “tomhetens väg”. Där börjar bönens skola in i Guds fullhet.


%d bloggare gillar detta: